KOMUNIKAT

dla Mieszkancow miejscowosci:

Lipowica, Podzamcze, Przymiarki, Starochęciny

W związku z ponadnormatywna zawartością azotanów w wodzie z ujęcia w Starochęcinach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach rozpocząl rozwożenie wody do spożycia w butelkach dla mieszkanców miejscowości: Starochęciny, Lipowica, Przymiarki, Podzamcze.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Chęciny ul. Zelejowa wystąpią braki w dostawie wody w miejscowościach: Chęciny ul. Sitkówka, ul. Zelejowa, ul. panek, ul. Dobrzączka, ul. Czerwona Góra oraz w części Bolechowic zasilanych z wodociągu Chęciny  w dniu 13.01.2023 w godzinach nocnych tj. 08.00-15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.