Sprzedaż majątku ruchomego

Ogłoszenie nr 5 z dnia 04.05.2021r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
na sprzedaż majątku ruchomego

1.Nazwa i adres sprzedającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach,
ul. Małogoska 13
26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Opis przedmiotu postępowania.

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż:

A. Samochód ciężarowy IVECO DAILY
- data pierwszej rejestracji - 2007/11/09
- stan licznika/przebieg 339722 km
- pojemność/moc silnika 2998ccm/110kW (150KM)
- skrzynia biegów manualna
- wyposażenie standardowe
B. Samochód ciężarowy FORD Transit 2,4D (wersja FT330V184 2,4TDEkat E3)
- data pierwszej rejestracji - 2004/02/18, (w Polsce 2014/10/30)
- stan licznika/przebieg 298430 km
- pojemność/moc silnika 2402ccm/92kW (125KM)
- skrzynia biegów manualna
- wyposażenie standardowe
3. Sposób obliczenia ceny.

Wykonawca przedstawi cenę interesujących go części przedmiotu postepowania, w oparciu
o opis przedmiotu zamówienia po zapoznaniu się z jego stanem i przedstawi ofertę cenową, uwzględniając koszty wszystkich okoliczności wpływających na cenę.
(Ekspertyza dostępna na stronie: www.zgk.checiny.pl – zakładka „ZAMÓWIENIA".)
4. Miejsca i terminy, w których po uprzednim umówieniu się, można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego– oczyszczalnia ścieków w Radkowicach.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:
Andrzej Pałyga – tel. 604 984 496

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na załączonym formularzu ofertowym, z dopiskiem: „Oferta na zakup składnika majątku ruchomego, część:..........."
do dnia 08.06.2021r. do godz. 10.00 w sekretariacie ZGK lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane/rozpatrywane.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

- imię i nazwisko oraz adres oferenta,
- nr telefonu, adres e-mail,
- oferowana cena,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu oferowanego na sprzedaż,
- data i czytelny podpis oferenta.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu oferowanego na sprzedaż stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

8. Kryterium wyboru oferty.
 najwyższa oferowana cena – 100%

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny.

9. Pozostałe informacje

a) Oferent może złożyć ofertę na tyle składników majątku ruchomego, ile zamierza nabyć, z tym że na dany składnik może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta może zostać odrzucona w przypadku:
- złożenia po terminie,
- nie zwiera informacji wymaganych w ogłoszeniu,
- braku wpłaconego wadium,
c) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż
w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży.
d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
e) Jeżeli nabywca nie wpłaci na konto sprzedającego zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia środka ruchomego, o którym mowa w pkt. 3, zaś sprzedający zaproponuje kupno majątku ruchomego następnemu oferentowi, który przedstawił najwyższą ofertę cenową.

 
 
Powered by Phoca Download