Kierowca

Chęciny, 25.05.2021

OGŁOSZENIE NR 11/2021

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI

W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHĘCINACH

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHĘCINACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OFERTA PRACY: KIEROWCA

1. Zakres obowiązków m. in.:

 • Kierowanie samochodem powyżej 3,5t typu śmieciarka, pługopiaskarka, zamiatarka;
 • Kierowanie samochodem do 3,5t;
 • Obsługa ciągnika wraz z zestawem asenizacyjnym jak również kosiarką bijakową, wysięgnikiem, piłą do cięcia gałęzi, pługiem i rozsiewaczem oraz zamiatarką;
 • Przygotowanie do pracy ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych;
 • Samodzielna obsługa techniczna sprzętu oraz urządzeń powierzonych do wykonywania obowiązków w danym dniu pracy;
 • Sprawdzenie stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych środków technicznych współpracujących z ciągnikiem rolniczym, usuwanie usterek i niewielkich uszkodzeń;
 • Przestrzeganie prawa o ruchu drogowym,
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy
  i miasta;
 • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z działalnością Zakładu.

2. Wymagania wobec kandydatów, związane ze stanowiskiem pracy:

 • Prawo jazdy kat. B+E, C+E lub B i T;
 • Aktualne orzeczenie psychologiczne;
 • Świadectwo kwalifikacji,
 • Wykształcenie zawodowe lub techniczne;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność;
 • Gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych – w sytuacjach awaryjnych.

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na w/w stanowisko;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia - RODO).

   4. Warunki i miejsce pracy:

-         umowa o pracę na cały etat,

-         obszar funkcjonowania Zakładu na terenie miasta i gminy Chęciny,

-         planowany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 315 10 95

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o złożenie dokumentów w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny bądź drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11.06.2021r. do godz. 1500 na wyżej wskazany adres, z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko: KIEROWCA”

Oferty należy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Z kandydatem wyłonionym w trakcie naboru zostanie zawarta umowa o pracę na okres określony, a w przypadku stwierdzenia przydatności do pracy na tym stanowisku i braku zastrzeżeń, po upływie tego okresu, zostanie zawarta kolejna umowa o pracę.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni należy odebrać osobiście przez zainteresowanych lub zostaną zniszczone po upływie              3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

……………………………………………

Ogłoszenie nr 11/2021
Kwestionariusz osobowy
 
 
Powered by Phoca Download