Polityka prywatności

Poprzez Serwis internetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do prawidłowego przekazania drogą elektroniczną wskazań wodomierzy zamontowanych u Odbiorców i ich weryfikacji w przypadku formularza do podania wskazań wodomierza.

Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach powyżej wskazanych.

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących
z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio, chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.( Dz.U. 2018 poz. 1000r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności z ważnych powodów, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie Danych Osobowych.