Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie warunków technicznych dot. budowy przyłącza do sieci wod-kan
Oświadczenie właściciela gruntu, przez który ma przebiegać przyłącze/sieć wod.-kan
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody
Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur droga elektroniczną
Wniosek o uzgodnienie projektu
Zgłoszenie przystąpienia do robót
Oświadczenie - zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy
Warunki montażu podwodomierza
Wniosek o udzielenie informacji w sprawie możliwości przyłączenia do sieci wod.-kan.
Wniosek o odbiór końcowy po 19-09-2020r.
Wniosek o wydanie warunków technicznych - dot. rozbudowy sieci wod.-kan.
Raport o dostępności
Zlecenie ogólne np. na pobór wody, ponowne plombowanie itp.
Zlecenie na odbiór i plombowanie podwodomierza
Zlecenie usunięcia awarii
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych
 
 
Powered by Phoca Download