Up

Zimowe Utrzymanie dróg

Informacja w sprawie organizacji zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Chęciny w roku 2014/2015.

  1. Drogi powiatowe na terenie gminy Chęciny obsługuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach obwód nr 1 w Celinach; tel.:354-90-34 - telefon całodobowy
  2. Drogi wojewódzkie na terenie gminy Chęciny obsługuje Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach obwód w Zgórsku; tel.: 346-58-40; 604-401-210 – tel. całodobowy
  3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach- drogi gminne na terenie całej Gminy, oraz drogi powiatowe na terenie Miasta Chęciny:

Biuro ZGK tel. 41/31-51-095

Dyrektor Zakładu - Wojciech Ziach - tel. 784-027-762

Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg – Andrzej Pałyga - tel. 604-984-496, 607-974-691

Drogi o nawierzchni nie utwardzonej oraz place publiczne w przypadku niemożności ich utrzymania piaskarkami będą obsługiwane przy użyciu spycharki Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Drogi na terenie Gminy Chęciny ze względu na przebieg sklasyfikowano według następującego podziału na drogi:

1. Powiatowe na terenie miasta

2. Gminne na terenie miasta Chęciny

3. Gminne na terenie gminy Chęciny (Bolmin, Jedlnica, Chęciny-Korzecko, Polichno, Zacisze, Podpolichno, Miedzianka )

4. Gminne na terenie gminy Chęciny (Podzamcze, Starochęciny, Lipowica, Wrzosy, Tokarnia, Wolica, Siedlce, Łukowa, Ostrów, Wojkowiec, Lelusin)

Wszystkie drogi powiatowe i gminne na terenie miasta Chęciny utrzymywane są w IV (czwartym) standardzie natomiast drogi gminne w granicach administracyjnych gminy Chęciny utrzymywane są w V (piątym) standardzie zimowego utrzymania dróg w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. z poźn. zmianami.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi, oraz specyfikację IV i V standardu zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela.

 

Standardy

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

Opis standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

4

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dotyczy jezdni i poboczy

- luźny - 8 godz.

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz.

5

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny - 16 godz.

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa            

Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. Dziennik Urzędowy MTiGM.

 

  Uwagi końcowe.

Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu priorytet w odśnieżaniu mają drogi, na których utrzymywana jest komunikacja publiczna i przewozy szkolne.

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download

Aktualności