Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie odpadów z gminnej oczyszczalni ścieków  w Radkowicach o kodach: 190801, 190802, 190805. 

Szczegóły

Aktualności