Chęciny, dnia. 06.07.2015 r.

ZGK 7011. 593 .2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wodomierzy wraz z osprzętem wodomierzowym (tj. półśrubunki, oraz uszczelki).

Szczegóły w dziale Zamówienia Publiczne.

Aktualności